Duurzaamheid en waarden

Waar staan wij voor

Resopal draagt er actief aan bij om de ruimtes waarin mensen leven en zich op hun gemak voelen – nu en in de toekomst – duurzaam vorm te geven.

Wij verhogen de efficiëntie wat betreft milieu en kwaliteit zo ver als mogelijk is, maken verantwoordelijk gebruik van natuurlijke grondstoffen en wijzen ook aan de kant van klant en leverancier op het spaarzaam plannen van daarvan.

Belangrijke kernelementen van Resopal zijn de inschatting van de risico’s van alle processen en de analyse van de levenscyclus van haar producten.

Certificeringen

Resopal is sinds 2009 gecertificeerd conform DIN EN ISO 14001 (milieu) en DIN EN ISO 50001 (energie). De certificering conform DIN EN ISO 9001 (kwaliteit) is al sinds 1992 een vast onderdeel van het bedrijf. Resopal hecht waarde aan de certificeringen FSC® en PEFC™ van de door haar gebruikte papiersoorten.

FSC RESOPAL

Certificeringen Resopal

Klantgerichtheid

De klant staat centraal bij alle werkzaamheden die Resopal verricht. De behoefte van de klant wordt regelmatig geanalyseerd en acties worden ondernomen om de klanttevredenheid te verhogen.

Meetbare doelen

Resopal legt periodiek doelstellingen vast op ieder gebied – zoals kwaliteit, milieu en veiligheid – die mede ingegeven worden door de eisen van klanten, marktpartners, medewerkers en kapitaalverstrekkers.

Nul-fouten-strategie

Resopal streeft naar nul fouten wat betreft haar producten en diensten. Alle noodzakelijke en economisch verantwoorde maatregelen worden genomen om dit doel te bereiken. Op basis van deze strategie werkt Resopal ook samen met haar leveranciers.

Onze medewerkers

De medewerkers van Resopal vormen een team dat de basis is voor het succes van het merk.

Resopal wil voor hen een motiverende omgeving creëren, waarin leiding wordt gegeven op basis van partnership en waarbij een vooruitstrevend sociaal systeem is ingericht. Door geschikte kwalificatiemaatregelen creëert Resopal het kwaliteitsbewustzijn van haar medewerkers. De kwaliteitsbeginselen van Resopal dienen door alle medewerkers begrepen, gedragen, nageleefd en doorontwikkeld te worden.

Continue verbetering

Resopal ontwikkelt zich voortdurend.

Al haar processen zijn transparant en helder gedefinieerd. Door metingen en evaluaties houdt Resopal bij in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. Op basis daarvan bepaalt het bedrijf verdere verbeteringsmogelijkheden. Resopal richt zich daarbij op innovatie en efficiëntie en doet er alles aan om deze doelen te bereiken.

Switch The Language
    Winkelmand