Gebruikersvoorwaarden & Online Beleid

Privacy Kennisgeving van onze website

Ingaande per 1 december 2018

DKS International respecteert de privacy van bezoekers van haar websites en andere personen waarvan wij de persoonlijke gegevens gebruiken.

Deze Privacyverklaring beschrijft de privacy praktijken van DKS International, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en bedrijven – die hier worden vermeld, die elk onafhankelijke gegevenscontroleurs zijn (“DKS”, “ons” of “wij”) .

We verstrekken deze privacyverklaring om onze inzet voor de bescherming van jouw privacy aan te tonen. We behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring op elk moment en zonder kennisgeving bij te werken. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken en de huidige versie te bekijken.

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, gebruik je alstublieft het gedeelte ‘Neem contact met ons op’ hieronder.

We raden u aan om deze Privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent.

De informatie verzameld door DKS
A) Informatie die u vrijwillig verstrekt
B) Informatie die we automatisch verzamelen
C) Informatie die we verkrijgen van externe bronnen

Wat bedoelen we met bepaalde informatie verzamelen?
Persoonlijke informatie betekent informatie die jou identificeert of waarmee wij contact met je kunnen opnemen, zoals je naam of e-mailadres. De persoonlijke informatie die we mogelijk over je verzamelen, valt in de volgende categorieën:

A) Informatie die je vrijwillig verstrekt
Bepaalde delen van onze website kunnen je vragen om vrijwillige persoonlijke informatie te verstrekken: wij kunnen je bijvoorbeeld vragen jouw contactgegevens op te geven om je te abonneren op marketingcommunicatie van ons en / of om vragen aan ons te stellen. We kunnen je ook vragen om feedback te geven of een getuigenis die we op onze website of in ander promotiemateriaal kunnen weergeven, met jouw toestemming. De persoonlijke informatie die je wordt gevraagd en de redenen waarom je wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken, worden je duidelijk op het moment dat wij je vragen om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Meer informatie:
We kunnen persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, verzamelen en opslaan om op vragen te reageren en om bestellingen of verzoeken te verwerken of in te vullen. We kunnen deze informatie gebruiken om goederen en diensten aan te bieden die je opvraagt ​​en om je op de hoogte te stellen van aanvullende goederen en diensten waarover je mogelijk geïnteresseerd bent. We gebruiken deze informatie ook om jouw ervaring aan te passen met behulp van onze website.

We kunnen ook transactie- en ervaringsinformatie behouden, zoals informatie over jouw transacties bij ons, evenals informatie over onze communicatie met jou. Voorbeelden hiervan zijn jouw account geschiedenis, verzoeken om informatie en onze antwoorden. We kunnen de door ons verzamelde gebruikersinformatie vergelijken met andere gegevens die beschikbaar zijn via andere bronnen om ons bedrijf uit te voeren en onze goederen en diensten te leveren en om effectiever advertenties en promoties uit te voeren.

Voor product- of serviceorders heeft DKS mogelijk aanvullende informatie nodig om uw bestelling of verzoek te verwerken of te vervullen. Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, zal DKS jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, behalve indien dit anderszins noodzakelijk is om (i) jouw bestelling te verwerken of te vervullen, (ii) op ​jouw verzoek te reageren of je vragen te beantwoorden, of (iii) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of andere gerechtelijke procedures.

DKS kan gebruikmaken van een of meer externe betalingsprocessors om het bestellen en betalen van producten te vergemakkelijken. DKS kan jouw persoonlijke gegevens niet verzamelen wanneer je de betaling via een van deze verwerkers afhandelt. Integendeel, die informatie wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt door de externe betalingsverwerker. We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat derde betalingsverwerkers jouw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring. We zullen op de website bekendmaken wanneer je de diensten van een derde-betalingsverwerker gebruikt.

We kunnen je op andere momenten vragen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals wanneer en wanneer je met ons communiceert, of verzoeken dat we met je communiceren.

B) Informatie die we automatisch verzamelen
Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van jouw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Unie en / of de Europese Economische Ruimte (“EU / EER”), kan deze informatie als persoonlijke informatie worden beschouwd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie bevatten zoals jouw IP-adres, apparaat type, unieke apparaat identificatienummers, browser type, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe jouw apparaat heeft gereageerd op onze website, inclusief de pagina’s die je bezoekt en de geklikte links.

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers beter begrijpen die naar onze website komen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen van belang is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke tracking technologie, zoals nader toegelicht in onze Cookies Notice.

C) Informatie die we verkrijgen van externe bronnen
Van tijd tot tijd ontvangen we mogelijk persoonlijke informatie over je van externe bronnen (inclusief van bedrijven die marketinginformatie verstrekken), maar alleen als we hebben gecontroleerd dat deze derden jouw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan ​​of verplicht zijn om informatie openbaar te maken van jouw persoonlijke informatie aan ons.

De soorten informatie die wij van derden verzamelen, zijn je naam en contactgegevens en we gebruiken de informatie die we van deze derde partijen ontvangen om jou informatie te verstrekken over onze producten en diensten, onze branche-inzichten en andere direct marketing doeleinden.

De manier waarop DKS jouw informatie gebruikt
We gebruiken de van jou verzamelde informatie om verschillende redenen, waaronder voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren op jouw verzoeken of om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.
 • Om met je te communiceren over updates voor de diensten van DKS.
 • De services leveren, ondersteunen, personaliseren, onderhouden en verbeteren.
 • Om te voldoen aan en naleving van toepasselijke wettelijke vereisten, overeenkomsten en beleid.
 • Voorkomen, detecteren, identificeren, onderzoeken, reageren en beschermen tegen potentiële of feitelijke claims, aansprakelijkheden, verboden gedrag en criminele activiteiten.
 • Om bedrijven of websites van derden toe te staan ​​waarmee wij zijn verbonden en die u producten of diensten kunnen verkopen of aanbieden via of in verband met de services (alleen of samen met ons).
 • Voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze services en het verbeteren, aanpassen en verbeteren van onze functies, producten en services.
 • Om andere activiteiten uit te voeren die consistent zijn met deze privacyverklaring.

Meer informatie:
Als je een aanvraag voor producten of diensten plaatst, gebruiken wij informatie om jouw bestelling te verzenden. Als de producten of services van een handelspartner afkomstig zijn, kunnen we jouw relevante informatie aan die retail partner verstrekken voor doeleinden van de transactie.

We vertrouwen op derde partijen voor belangrijke elementen van onze activiteiten, zodat we jouw persoonlijke informatie, zoals je naam, adres en account gegevens, aan deze derden verstrekken zodat zij hun werk kunnen doen, zoals dienstverleners, financiële dienstverleners, en marketingbedrijven die ons helpen onze producten op de markt te brengen. We zullen passende maatregelen nemen om jouw informatie onder deze omstandigheden te beschermen. Deze derden kunnen ook hun eigen privacybeleid hebben maar mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

We kunnen de informatie die we over jou verzamelen ook delen met derden, waaronder winkeliers, creditcard uitgevers en verwerkers, banken en andere financiële instellingen en overheidsinstanties.

Tijdens het normale verloop van het zakendoen kan DKS jouw informatie binnen DKS International & dochteronderneming, zo nodig delen om jouw rekeningen of bestellingen die je bij ons plaatst, te onderhouden voor de andere hierboven uiteengezette doeleinden.

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om onze marketing- en promotie-inspanningen te verbeteren, om statistisch gebruik van de site te analyseren, om onze inhoud en productaanbiedingen te verbeteren en om de inhoud, lay-out en diensten van onze website aan te passen.

We kunnen jouw informatie gebruiken om je informatie te verstrekken die in sommige gevallen is gericht op jouw interesses. We kunnen je vragen om vrijwillig aanvullende informatie te verstrekken over jouw persoonlijke of zakelijke belangen, ervaringen of verzoeken, die we kunnen gebruiken om onze service voor je aan te passen.

We kunnen jouw e-mailadres, uw postadres en telefoonnummer gebruiken om contact met je op te nemen met betrekking tot administratieve kennisgevingen, nieuw productaanbiedingen en communicatie die relevant zijn voor onze producten en diensten. Als je deze berichten niet wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven in deze privacyverklaring.

We kunnen ook informatie gebruiken of bekendmaken om geschillen op te lossen, problemen te onderzoeken of onze Gebruiksvoorwaarden of koopovereenkomsten af ​​te dwingen. Soms kunnen we de status of activiteit van meerdere gebruikers bekijken om dit te doen. We kunnen informatie vrijgeven of gebruiken wanneer we geloven dat de wet dat vereist of als we het anderszins nodig achten om de service te handhaven en onze producten en diensten te verbeteren.

Met wie deelt DKS jouw persoonlijke gegevens
We kunnen jouw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Verbonden bedrijven. We kunnen persoonlijke informatie delen met bedrijven die aan ons zijn gelieerd (bijvoorbeeld bedrijven die controle hebben over, worden gecontroleerd door, of onder ons zijn). We kunnen ook informatie delen die wordt verzameld tussen websites die wij of onze gelieerde ondernemingen beheren.
 • Dienstverleners. We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die services voor ons uitvoeren, zoals het uitvoeren van bestellingen, het leveren van pakketten, het verzenden van post en e-mails, het analyseren van klantgegevens, het verlenen van marketingondersteuning, het onderzoeken van frauduleuze activiteiten, het uitvoeren van klantonderzoeken en het bieden van klantenservice .
 • Gedragsadvertenties. We kunnen externe gedragsadverteerders toestaan ​​technologie te gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, zodat zij reclame kunnen maken over producten en services die op jouw interesses zijn afgestemd. Die advertenties kunnen op onze website of op andere websites verschijnen.
 • Potentiële kopers. We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen als we alle of een deel van ons bedrijf verkopen, alle of een deel van onze bedrijfsmiddelen verkopen of op een andere manier betrokken zijn bij een fusie of bedrijfsacquisitie.
 • Alle andere partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om de wettelijke rechten te beschermen (of anderszins deel te nemen aan een juridisch proces met betrekking tot) ons bedrijf, onze werknemers, onze agenten, onze klanten en onze gelieerde ondernemingen, om de veiligheid en beveiliging van onze bezoekers te beschermen, of om te beschermen tegen fraude; of met jouw toestemming.

Veiligheid
We gebruiken redelijke en huidige beveiligingsmethoden om ongeoorloofde toegang te voorkomen, gegevensnauwkeurigheid te behouden en te zorgen voor correct gebruik van informatie.

Als je via deze website een account bij ons opbouwt, zijn jouw accountinformatie en profiel met een wachtwoord beveiligd. Het wordt aanbevolen dat je jouw wachtwoord aan niemand bekend maakt. Ons personeel zal je nooit om uw wachtwoord vragen in een ongevraagd telefoontje of in een ongevraagde e-mail. Vergeet niet om uit te loggen van jouw account en het browservenster te sluiten wanneer je klaar bent met je sessie. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie als je een computer deelt met iemand anders of een computer gebruikt op een openbare plaats waar anderen er toegang toe hebben.

Wanneer je vrijwillig persoonlijke informatie online vrijgeeft, bijvoorbeeld op prikborden, via e-mail of in chats, kan die informatie door anderen worden verzameld en gebruikt. Geen gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk kan gegarandeerd perfect beveiligd zijn. Als gevolg hiervan, terwijl we proberen jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die je ons stuurt niet garanderen en doe je dit op eigen risico.

Behoud
We bewaren persoonlijke informatie die we van je verzamelen als we een legitieme zakelijke behoefte hebben om dit te doen of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wanneer we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om jouw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij jouw persoonlijke informatie isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Privacyrechten en -keuzes
Je hebt toegang tot de informatie die we online verzamelen en onderhouden via de normale update methoden. Als je deze informatie wilt bijwerken, corrigeren of verwijderen, kunt u contact opnemen met info@dks-international.com.

Naast het bovenstaande heb je mogelijk de volgende gegevens beschermingsrechten:

 • Als je jouw persoonlijke gegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of wilt verwijderen, kun ke dit op elk gewenst moment doen door hier contact met ons op te nemen.
 • Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.
 • Je hebt het recht om je af te melden voor marketingcommunicatie die wij je op elk gewenst moment toesturen. Je kunt dit recht uitoefenen door op de link “unsubscribe” of “opt-out” te klikken in de marketing-e-mails die we je sturen. Om je af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op.

Evenzo, als we jouw persoonlijke gegevens met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kun je jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan je opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op grond van andere wettelijke toestemming dan toestemming.

Je hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevens beschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kinderen
Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar en we kunnen de leeftijd van personen die toegang hebben tot onze website niet onderscheiden, en daarom voeren we dezelfde privacyverklaring uit voor personen van alle leeftijden. Als een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder of voogd, moet de ouder of voogd contact met ons opnemen om de informatie te verwijderen.

Praktijken van derden
Het privacybeleid van een adverteerder, betalingsverwerker of serviceprovider met wie je contact kunt opnemen via onze site kan verschillen van de Privacyverklaring. We raden je aan dat beleid te lezen voordat je op de aanbieding reageert of met die partij te maken krijgt.

Het verzenden van persoonlijk identificeerbare informatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Aangezien DKS producten levert van bedrijven die behoren tot multinationals, zijn er gelegenheden waarbij jouw persoonlijke informatie buiten de EER kan worden doorgegeven of gedeeld. Jouw persoonlijke informatie kan buiten het EEA worden doorgegeven of gedeeld voor een verscheidenheid aan doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette doeleinden.

Wanneer persoonlijke informatie wordt verzonden van DKS buiten de EER, zal DKS redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens veilig is; en dat er voldoende waarborgen worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat het veilig wordt verwerkt wanneer het buiten de EER wordt aangehouden. Als je meer informatie wilt over deze adequate voorzorgsmaatregelen, neem dan contact met ons op over de details.

Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot EER-personen
Als je een bezoeker bent uit de EER, is onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie afhankelijk van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonlijke informatie van je wanneer we jouw toestemming hebben om dit te doen, waar we de persoonlijke informatie nodig hebben om een ​​contract met je uit te voeren of waar de verwerking in onze legitieme belangen is en niet wordt ondermijnd door jouw gegevens beschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden.

Als je vragen hebt over of nadere informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op
Als je vragen of opmerkingen hebt over ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met info@dks-international.com.

 

Switch The Language